VISIE

Verzuim in Balans werkt vanuit een visie die als een rode draad door onze organisatie en de dienstverlening loopt:

Verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geldt zowel voor de 1 op 1 verzuimbegeleiding tussen medewerker en leidinggevende, als voor de uitvoer van het totale verzuimbeleid binnen de organisatie. Als iedere betrokkene in het verzuim en re-integratietraject zijn of haar steentje bijdraagt, is het verzuim beheersbaar en in balans. 

DIENSTVERLENING

Advies in verzuimmanagement

Door Verzuim in Balans kan er gebruik gemaakt worden van basismodellen voor bijvoorbeeld de verzuimanalyse en het plan van aanpak. Dit is ook mede op basis van wet en regelgeving. Elk bedrijf is echter uniek en in het bijzonder de mensen die er werken. De invulling van het verzuimbeleid is maatwerk en afgestemd op de behoefte van de klant. U krijgt van ons een gedegen advies hierin.

Verzuimanalyse

Hierbij maken wij een inventarisatie van het verzuim binnen uw organisatie, een bedrijfsonderdeel of een afdeling. Feitelijke informatie, zoals de verzuimcijfers die in verschillende categorieën worden verdeeld, de trends in het verzuim en de verzuimkosten. Aanvullend is een rapport met conclusies en aanbevelingen die de basis vormen voor een plan van aanpak.

Basistraining verzuimbegeleiding voor leidinggevende

Deze korte, informatieve en interactieve training is gericht op het verbreden van kennis en ervaring van uw leidinggevenden op het gebied van verzuim en re-integratie. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn bijvoorbeeld; basis wetkennis (het hoe en waarom in het verzuim), de verschillende "kleuren" in het verzuim, de verzuimdrempels, frequent verzuim, de aanpak en de communicatie. De trainingen worden afgestemd op uw wensen en het niveau van uw leidinggevenden.

Speciaal voor kleine ondernemingen: eerste hulp bij verzuimbegeleiding

U heeft een bedrijf met personeel. Dan kan het gebeuren dat u te maken krijgt met een verzuimende medewerker. U gaat op internet kijken wat u moet doen om uw medewerker te begeleiden, want zo vaak komt het niet voor. Op internet raakt u het spoor bijster. U raakt verstrikt in wet en regelgeving. Wat was de vraag ook alweer? O ja, wat moet ik doen voor en met mijn verzuimende medewerker? Vul de checklist in en maak een afspraak als u tot de conclusie komt dat u wel wat hulp kunt gebruiken. Wij kunnen u ook helpen bij het maken van een verzuimprotocol.

U heeft een bedrijf met personeel 

U heeft wel eens te maken met een verzuimende medewerker

U bent niet goed op de hoogte van alle regels rondom verzuim en re-integratie

U wilt voor hulp niet meer betalen dan nodig is

U wilt geen loonsanctie van het UWV ( 1 jaar het loon doorbetalen na een periode van 2 jaar)

U wilt gewoon doen waar u goed in bent
Nazorg en evaluatie

Als wij uw organisatie op weg hebben geholpen met het inrichten van het verzuimbeleid, komen wij graag samen met u evalueren. Waar nodig stellen wij samen met u het plan van aanpak bij en bekijken we of de ingeslagen weg uw organisatie naar het gewenste resultaat brengt.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op per mail of
telefoon 06-41431413 of vul het contactformulier in:

Contact >