Loading slider…
Click and drag to navigate

Welkom

Verzuim in Balans ondersteunt organisaties, bedrijfsonderdelen en afdelingen bij het managen van verzuim.

Wij gaan er van uit dat er binnen een onderneming al voldoende vaardigheden aanwezig zijn voor het managen van diverse bedrijfsprocessen. Door medewerkers en leidinggevenden te voorzien van meer informatie en kennis over verzuim en re-integratie, ontstaat er een gedegen basis om het verzuim in balans te brengen.

Dit kan op verschillende manieren en kan afhankelijk zijn van een aantal voorwaarden, zoals de cultuur binnen de organisatie, de behoefte en wensen van de betrokkenen, de geldende CAO, een betrokken ondernemingsraad, de bedrijfsgrootte en doelstellingen. OVER Verzuim in Balans>

Verzuimmanagement

 Het managen van verzuim lijkt onmogelijk omdat verzuim onvoorspelbaar is. Met de juiste aandacht voor verzuim, re-integratie en het voorkomen van verzuim wordt echter duidelijk waar de knelpunten zitten. Vervolgens kan gestuurd worden op verbetering en oplossingen.

Door elke betrokkenen in het verzuimproces de juiste verantwoordelijkheid te geven onstaat er een gedeelde last. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers en  leidinggevenden het gevoel hebben er alleen voor te staan en kan het verzuim in goede banen worden geleid.

Cliniclowns

Aan de slag voor een lach!

In een wereld waarin we praten over verzuim en de keuze om te verzuimen, ligt dat voor kinderen heel anders. Kinderen die ernstig ziek zijn zullen het ermee moeten doen. Ze zijn ziek, terwijl ze liever op school zijn. Ze zijn ziek, terwijl ze liever buiten spelen. Ze zijn ziek en kunnen vaak niet gewoon kind zijn.

CliniClowns maakt deze kinderen aan het lachen, door theatershows te geven en acties te organiseren voor zieke kinderen. Zodat ze gewoon lekker kind kunnen zijn en even "niet ziek" zijn. CliniClowns kan alleen blijven bestaan als er mensen en bedrijven zijn die dit goede doel steunen. Daarom is Verzuim in Balans deelnemer van het CliniClowns actie steunpunt Den Haag e.o. Hier worden acties bedacht en georganiseerd om extra geld in te zamelen voor dit goede doel!

Gratis Quickscan

De quickscan geeft een beknopte analyse over:
Verzuimcijfers

Verzuimduur

Verzuimkosten

Verzuimoorzaken

Knelpunten verzuim
Aanvragen Quickscan >

 

Blog

arbeidsongeschiktheid
bedrijfsarts buitenland cosmetische
ingreep deskundigenoordeel
flexwerkers jurisprudentie kosten
loondoorbetaling loonsanctie
medewerker reintegratie
thuiswerkenspanningsveld UWV
vakantie verslagen verlof verzuim
verzuimbegeleiding
verzuimbeleid wao wia wvp ziek
ziekmelding ziekteverzuim

BLOG >

Twitter